FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA je „ochutnávkou“ reality interiéru.

Pred vytváraním vizualizácie pracujem s reálnymi vzorkami materiálov, ktoré v skutočnosti (v dennom aj umelom svetle) musia byť spoločne harmonické a zodpovedať požiadavkám klienta. Keď vytvorím ideálnu kombináciu odtieňov a textúr pre:

  • podlahy, okná, dvere a steny (aj tapety alebo obklady),

  • mobiliár a svietidlá

  • textilné a netextilné dekorácie,

začnem pracovať na fotorealistickej vizualizácii.

Pretože aj tie najnovšie vizualizačné nástroje sú nedokonalé, nedokážu úplne vierohodne zobraziť textúry povrchov, akými sú maty, lesky, zrnitosť alebo 3D textúry, niekedy sa stáva, že vizualizácia samotná nemusí byť až taká atraktívna ako reálny interiér, ktorý vizualizujem.

V niektorých interiérových štúdiách sa vizualizátor snaží primárne o to, aby fotorealistická vizualizácia vyzerala čo najatraktívnejšie pre klienta a vizualizáciu tvorí len pre výsledok vizualizácie a nie pre krásny, harmonický interiér v reálnej podobe.

Mojou prioritou je, aby navrhovaný interiér bol PRIMÁRNE krásny v realite a vizualizácia je náznakom reality, ktorá príde. Môže sa aj stať, že konkrétne kusy mobiliáru, alebo dekorácie, ktoré vyberiem na trhu, nie je možné úplne presne zobraziť vo vizualizácii, na tieto detaily klienta upozorním vopred.

Pracujem výhradne s klientami, ktorých dôveru som si získala tým, že videli moju prácu a preto aj dôverujú tomu, že interiér, ktorý spoločne vytvoríme, bude krásny hlavne v realite. Vizualizácie je náznakom výsledku, nie jeho REALITOU.