KONZULTÁCIA NA MIESTE

Obhliadka je najčastejšie prvým krokom ku komplexnému návrhu interiéru

s podrobným realizačným projektom a fotorealistickou vizualizáciou.

V tom prípade NIE JE honorovaná, ale započítaná v cene budúcich návrhov.

 

Táto služba je vhodná pre klienta, ktorý uvíta viac informácii o možnostiach svojho priestoru alebo potrebuje nezávislý, profesionálny pohľad na interiér, s ktorého zariadením tápa.

 

Počas stretnutia si prezrieme priestor a prejdeme Vaše požiadavky a rozpočet. Ponúknem vzorky materiálov a farieb, aby sme hneď
mohli určiť vhodné kombinácie. Poradím s osvetlením, druhmi nábytku či dispozičným riešením.

 

 

Cena za poradenstvo v trvaní 120 minút je €90,00*, cestovné náklady €0,50/km cestovného tam aj späť /Višňové pri Žiline/ - tieto v cene návrhov interiéru zahrnuté nie sú a nahrádzajú sa.


*V prípade, že má klient záujem o ďalšie konzultácie nad rámec hore uvedeného, ktoré sú poskytnuté telefonicky alebo e-mailom, je služba honorované hodinovou tarifou €33,-