KONZULTÁCIA – OBHLIADKA

Konzultácia (aj ONLINE) alebo obhliadka na mieste môže byť prvým krokom ku komplexnému návrhu interiéru s podrobným REALIZAČNÝM PROJEKTOM a fotorealistickou VIZUALIZÁCIOU.

 

V tom prípade NIE JE účtovaná ako samostatná služba ale je zahrnutá v odmene za návrhy nasledujúce.

Pred stretnutím musíme mať nasledujúce podklady:

  • klientom vyplnený FORMULÁR POŽIADAVIEK, ktorý poskytne dizajnérka vopred,

Konzultácia je vhodná aj pre klienta, ktorý uvíta kreatívnejší pohľad na svoj interiér, získa viac informácii o možnostiach svojho priestoru alebo skrátka potrebuje nezávislý, profesionálny pohľad na interiér, s ktorého zariadením tápa ale necíti zatiaľ potrebu nechať si vypracovať komplexný návrh interiéru...

​Cena za nezáväzné poradenstvo v trvaní 120 minút je €100,- plus cestovné náklady €0,50/km cestovného tam aj späť (Višňové pri Žiline) – tieto v cene návrhov interiéru zahrnuté nie sú a nahrádzajú sa.


*V prípade, že má klient záujem o ďalšie konzultácie nad rámec hore uvedeného, ktoré sú poskytnuté telefonicky alebo e-mailom, je služba honorovaná hodinovou tarifou €33,-