KONZULTÁCIA NA MIESTE

Počas dvoch hodín si prezrieme priestor a prejdeme Vaše požiadavky a rozpočet. Prinesiem vzorky materiálov a farieb, aby sme hneď
mohli určiť vhodné kombinácie s tými už použitými. Poradím s osvetlením, druhmi nábytku či dispozičným riešením. Obhliadka môže slúžiť aj ako prvý krok k podrobnému 
návrhu interiéru s realizačným projektom. V tom prípade nie je honorovaná, ale započítaná v cene budúcich návrhov. Táto služba je vhodná pre klienta, ktorý sa chce
zorientovať v problematika a potrebuje usmerniť.

 

Cena za poradenstvo v trvaní 120 minút je €90,00*, cestovné náklady €0,50/km cestovného tam aj späť.


*V prípade, že má klient záujem o ďalšie konzultácie nad rámec hore uvedeného, ktoré sú poskytnuté telefonicky alebo e-mailom, je služba honorované hodinovou tarifou €33,-