NÁVRH FASÁDY

NÁVRH FASÁDY rodinných domov od  €95,00 pri malých jednoduchých stavbách – obsahuje výber odtieňov a všetkých materiálov, ktoré dotvárajú exteriér (fasádu) stavby. K návrhu fasády je možné pripojiť aj zonáciu parcely so stavbou (chodníky, miesta pre výsadbu, stojiská pre autá, oplotenie...).


V prípade 3D fotorealistickej vizualizácie fasády rodinného domu je celková cena návrhu od €490,-

Na základe odsúhlasených materiálov a odtieňov budúcej fasády vytvorím  fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne troch kolách, kde zväčša upravíme odtieň fasády alebo druh obkladu.

 

V prípade, že klient potrebuje viac ako  tri kolá úprav, každé ďalšie je honorované odmenou €50,- za každé ďalšie kolo.

 

Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované  čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.