NÁVRH INTERIÉRU DENNEJ ZÓNY

KUCHYŇA – JEDÁLEŇ – OBÝVAČKA – kompletný návrh dennej zóny do 50m2, €590,-.

/Od 1. januára 2021 bude cena za kompletný návrh dennej zóny €650,-/

 

Klient poskytne okótovaný pôdorys, zoznam požiadaviek na kuchyňu, obývačku aj jedáleň. Zoznam kuchynských spotrebičov a prípadne iných súčastí, ktoré by rád zakomponoval (drez, batéria, zásuvka na ohrev tanierov...). Pri požiadavkách na jedáleň a obývačku je dobré uviesť uhlopriečku TV, požiadavku na krb, prípadne inú súčasť
interiéru, ktorú investor požaduje. Nepostrádateľné sú inšpirácie interiérov denných zón, ktoré sa blížia klientovej predstave.


KOMPLETNÝ NÁVRH DENNEJ ZÓNY OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod v maximálnej dĺžke 120 minút, môže sa odohrať v priestore samotnom alebo budeme vychádzať z podkladov (okótovaný pôdorys, projekt, fotografie, inšpirácie kuchýň)

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie 

  • REALIZAČNÝ PROJEKT* viac 

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca minimálne 6 záberov hotového priestoru vrátane troch kôl možných úprav* viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, celkovo 60 minút – môžu byť emailové, telefonické, alebo konzultované na mieste*

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných...)

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými)detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra. 

*Na základe vopred odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne troch kolách, kde upravíme napríklad odtieň stien, podlahu alebo iný detail v interiéri. V prípade, že klient potrebuje viac ako tri kolá úprav, každé následné je honorované odmenou €50,-.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,- za 60 minút.


* Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.