ČO ROBÍ INTERIÉROVÝ DIZAJNÉR A PREČO SI HO NAJAŤ?

Úlohou interiérového dizajnéra je vytvoriť viac než len „vyšperkovaný“ priestor, ktorý je pekný na pohľad. Dnes je jeho prácou najmä vyťaženie maximálneho úžitku z priestoru, kde sa bude kvalitne žiť a vytvárať funkčné riešenia s dávkou nápadu či originality.

Interiérový dizajnér vidí priestor úplne odlišným pohľadom než klient, ktorý si ho najíma, nakoľko ho neviaže k priestoru žiadna citová väzba, a preto si dokáže udržať určitý triezvy nadhľad a posunúť vaše bývanie na úplne novú úroveň. Vytvorí možnosti, prepojenia a inovácie, ktoré vám uľahčia život a zabuduje ich do interiéru ako prirodzenú súčasť obytného priestoru.

KEDY VOLAŤ NA POMOC INTERIÉROVÉHO DIZAJNÉRA?

VČERA BOLO NESKORO. Prečo? Máte síce projekt od projekanta/architekta, ale tento často nezohľadňuje interiér. Výsledkom práce projektanta je stavebnotechnické riešenie stavby. Dizajnér pripraví váš projekt na realizáciu interiéru, pomôže optimálne riešiť už základnú konštrukciu či dispozície priestoru tak, aby ste využili celý jeho potenciál. Interiérového dizajnéra si samozrejme môžete najať už do hotového priestoru pri prestavbe niektorej z časti nehnuteľnosti (kuchyne, obývacej časti či kúpeľne), avšak, aby mal celý interiér jednotnú víziu a myšlienku, je lepšie riešiť ho ako komplexný projekt.

Základom optimálneho navrhovania príbytku je súlad vo funkčnosti, využití a voľby tvarov v priestore.

AKO PREBIEHA SPOLUPRÁCA S INTERIÉROVÝM DIZAJNÉROM?

Po oslovení klientom nasleduje dohodnutá obhliadka priestorov alebo  neformálny rozhovor v ateliéri, pri ktorom dizajnéra zaujímajú najmä želania, požiadavky a typológia klienta, aký štýl interiérov sa mu páči a pod. Dizajnér sleduje aj informácie, ktoré „vysloví“ zákazník neverbálne, čo sú práve podstatné špecifiká, ktoré vytvoria z príbytku skutočný originál. Napríklad či je klient náročný na svoj zovňajšok alebo či mu ide skôr o pohodlie a komfort. 

Po stretnutí vytvorí interiérový dizajnér prehľad krokov a finančnú kalkuláciu. Po spätnej väzbe klienta sa môže dizajnér pustiť do konečného návrhu spolu s nákupným zoznamom a ponukou dodávateľov.

ZHRNUTIE

Áno, určite si môžete zariadiť bývanie aj svojpomocne, avšak interiérový dizajnér vám ponúka:

  • spojenie funkcie a estetiky pre vaše bývanie,

  • stále aktuálne, najnovšie trendy,

  • kreatívne, praktické riešenia, namiesto nefunkčných módnych výstrelkov,

  • sebavyjadrenie prostredníctvom priestoru, v ktorom žijete,

  • názory založené na dlhoročných poznatkoch z praxe,

  • ponuku kvalitných a spoľahlivých dodávateľov, s ktorými má už predošlé skúsenosti.

 

Je dôležité, aby ste interiérovému dizajnérovi, ktorého si vyberiete, dôverovali a spoľahli sa na jeho odporúčania. Vopred si prezrite jeho portfólio i referencie a zhodnoťte samostatne, či je vám štýl, akým pracuje konkrétny dizajnér, blízky. Potom je tam určité „spojenie“ už od oslovenia, a to je mimoriadne podstatné.