top of page

FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA

fotorealisticka-vizualizacia_1.jpg

FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA je „ochutnávkou“ reality interiéru.

Pred vytváraním vizualizácie pracujem s reálnymi vzorkami materiálov, ktoré v skutočnosti (v dennom aj večernom osvetlení) musia byť spoločne harmonické a zodpovedať požiadavkám klienta. Keď vytvorím ideálnu kombináciu odtieňov a textúr pre:

  • podlahy, okná, dvere a steny (aj tapety alebo obklady),

  • mobiliár a svietidlá,

  • textilné a netextilné dekorácie,

​začnem pracovať na fotorealistickej vizualizácii.

Pretože ani tie najnovšie vizualizačné nástroje nedokážu úplne vierohodne zobraziť textúry povrchov, akými sú maty, lesky, zrnitosť alebo 3D textúry, môže sa stať, že vizualizácia samotná nemusí byť natoľko atraktívna ako reálny interiér, ktorý vizualizujem.

Dôležitým faktorom sú napríklad kusy nábytku – voľnopredajné, ktorých vyobrazenie predajcu/výrobcu nemusí byť vierohodné, aby kvalitne a reálne pôsobilo vo vizualizácii, alebo nie je k dispozícii žiadny 3D model konkrétneho kusu a preto ho nahradím produktom, ktorý sa čo najviac blíži pôvodne navrhnutému – uvedenému v realizačnom projekte.

Farebnosť vizualizácie je závislá aj od nastavenia (kalibrovania) vášho monitora/displeja, na ktorom si vizualizované zábery prezeráte. To znamená, že to čo vidím ja na svojom monitore, nemusí byť odtieňovo rovnaké na vašom zariadení. Preto je nutné brať tento fakt na zreteľ.

 

Takmer nemožné je zobrazenie špecifických povrchov materiálov (napríklad staré, metalický štuk, staré recyklované drevo alebo cortenová oceľ). Tieto materiály sa snažím ​zobraziť čo najdôveryhodnejšie, nie vždy je však efekt taký krásny, ako bude v skutočnosti.

V niektorých interiérových štúdiách sa tvorca vizu snaží hlavne o to, aby vizualizácia vyzerala čo najatraktívnejšie pre klienta a vizualizáciu tvorí len pre výsledok vizualizácie, NIE pre krásny, harmonický interiér v reálnej podobe.

Mojou prioritou je, aby navrhovaný interiér bol PRIMÁRNE krásny po realizácii a vizualizácia je náznakom reality, ktorá príde. Pracujem výhradne s klientami, ktorých dôveru som si získala, pretože videli moju prácu a nepochybujú, že interiér, ktorý spoločne vytvoríme, bude krásny hlavne v realite.

Vizualizácie je náznakom výsledku,

nie jeho REALITOU.

fotorealisticka-vizualizacia_2.jpg
bottom of page