AKO ZAMERAŤ PÔDORYS PRE DIZAJNÉRA 

(ak nemáme pdf pôdorys s kótami od projektanta/architekta) 
 
Výborným pomocníkom je aj „štvorčekovaný“ papier, ktorý môžete použiť ako podklad pre mierku alebo len naskicujte rukou obrys miestnosti.

  • Najskôr zamerajte všetky steny miestnosti,

  • označte na skici dvere, ich šírku a výšku dverného otvoru (ak už máte osadené obložky-zárubne, tak zaznamenajte do celkového rozmeru dverí aj tieto),

  • označte na skici okná: šírku, výšku a výšku parapetnej dosky (spodná hrana),

  • zamerajte výšku stropu,

  • v prípade, že sa v miestnosti nachádzajú radiátory alebo krb, zamerajte ich a označte umiestnenie na pôdoryse,

  • orieškom pri zameraní môžu byť šikminy - tu si už poradíme spoločne :o) 


V prípade, že ide už o zariadený interiér, veľmi nápomocná je aj fotodokumentácia momentálneho stavu priestoru... Hotový okótovaný pôdorys pošlite, prosím, ako PDF súbor.