INTERIÉR JEDNEJ MIESTNOSTI


KOMPLETNÝ NÁVRH INTERIÉRU – jedna samostatná miestnosť (spálňa, detská izba, pracovňa, zádverie a iné...) do 15 m², €590,-.

Každú spoluprácu začíname KONZULTÁCIOU-OBHLIADKOU, ktorá sa uskutoční na základe nasledujúcich podkladov:

  • klientom vyplnený FORMULÁR POŽIADAVIEK, ktorý poskytne dizajnérka vopred,


KOMPLETNÝ NÁVRH INTERIÉRU JEDNEJ MIESTNOSTI OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod sa uskutoční v priestore samotnom, v ateliéri alebo online, kde budeme vychádzať z hore uvedených podkladov,

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie vrátane zariaďovacích prvkov v mierke. 2D dispo si odsúhlasíme pred tvorbou vizualizácie a realizačného projektu,

  • REALIZAČNÝ PROJEKT* viac

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca minimálne 5 záberov hotového priestoru vrátane dvoch kôl možných úprav* viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, ktoré nepresiahnu 60 minút – môžu byť e-mailové, telefonické alebo konzultované na mieste*

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných...)

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru.

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie, aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra. 

*Na základe vopred odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií s klientom vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne dvoch kolách, kde zväčša upravíme odtieň stien, podlahu alebo budeme upravovať dekorácie. V prípade, že klient potrebuje viac ako dve kolá úprav, každé kolo je honorované odmenou €50,- za každé ďalšie kolo.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,-.


*Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.