INTERIÉR JEDNEJ MIESTNOSTI

KOMPLETNÝ NÁVRH INTERIÉRU – jedna samostatná miestnosť (spálňa, detská izba, pracovňa, zádverie a iné...) do 15 m², 550€. Klient poskytne okótovaný pôdorys, zoznam požiadaviek na priestor a inšpirácie interiérov, ktoré navodzujú atmosféru interiéru navrhovaného.


KOMPLETNÝ NÁVRH INTERIÉRU JEDNEJ MIESTNOSTI OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod sa uskutoční v priestore samotnom alebo v ateliéri, kde budeme vychádzať z podkladov (okótovaný pôdorys, projekt, fotografie)

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie 

  • REALIZAČNÝ PROJEKT* viac

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca minimálne 5 záberov hotového priestoru vrátane troch kôl možných úprav* viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, ktoré nepresiahnu 60 minút – môžu byť e-mailové, telefonické alebo konzultované na mieste*

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných...)

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie, aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra. 

*Na základe vopred odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií s klientom vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne troch kolách, kde zväčša upravíme odtieň stien, podlahu alebo budeme upravovať dekorácie. V prípade, že klient potrebuje viac ako tri kolá úprav, každé kolo je honorované odmenou €50,- za každé ďalšie kolo.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,-.


*Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.