NÁVRH INTERIÉRU DENNEJ ZÓNY

KUCHYŇA – JEDÁLEŇ – OBÝVAČKA – kompletný návrh dennej zóny do 50 m², €650,-.

Klient poskytne okótovaný pôdorys, inšpirácie interiérov denných zón, ktoré sa blížia klientovej predstave - inšpirácie musia obsahovať foto / vizualizácie kuchýň, obývačiek aj jedální. Požiadavky a preferencie zosumarizujeme na základe  vyplneného formulára, ktorý poskytnem pred začatím spolupráce.


KOMPLETNÝ NÁVRH DENNEJ ZÓNY OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod sa môže sa odohrať v priestore samotnom alebo v ateliéri, kde budeme vychádzať z hore uvedených podkladov,

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie, ktoré si odsúhlasíme,

  • REALIZAČNÝ PROJEKT* viac 

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca minimálne 6 záberov hotového priestoru vrátane troch kôl možných úprav* viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, celkovo 60 minút – môžu byť emailové, telefonické, alebo konzultované na mieste*,

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných...),

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru.

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra. 

*Na základe vopred odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne troch kolách, kde upravíme napríklad odtieň stien, podlahu alebo iný detail v interiéri. V prípade, že klient potrebuje viac ako tri kolá úprav, každé následné je honorované odmenou €50,-.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,- za 60 minút.


* Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.