NÁVRH SAMOSTATNEJ KUCHYNE

SAMOSTATNÝ NÁVRH KUCHYNE do 15 m², €550,00. Klient poskytne okótovaný pôdorys, zoznam požiadaviek na kuchyňu, zoznam spotrebičov a prípadne iných súčastí, ktoré by rád zakomponoval (drez, batéria, zásuvka na ohrev tanierov...) a inšpirácie kuchýň, ktoré sa blížia jeho predstave o novej kuchyni.


KOMPLETNÝ NÁVRH SAMOSTATNEJ KUCHYNE OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod v maximálnej dĺžke 120 minút, môže sa odohrať v priestore samotnom alebo budeme vychádzať z podkladov (okótovaný pôdorys, projekt, fotografie, inšpirácie kuchýň)

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie – miestnosti vrátane spotrebičov a mobiliáru v mierke

  • REALIZAČNÝ PROJEKT *viac

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca minimálne štyri zábery hotového priestoru vrátane troch kôl možných úprav* viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, celkovo 60 minút – môžu byť emailové, telefonické, alebo konzultované na mieste*

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných, spolu so zoznamom dodávateľov)

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra. 

*Na základe odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne troch kolách, kde upravíme napríklad odtieň stien, podlahu alebo iný detail. V prípade, že klient potrebuje viac ako tri kolá úprav, každé následné kolo je honorované odmenou €50,-.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,-.


*Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.