NÁVRH SAMOSTATNEJ KUCHYNE

SAMOSTATNÝ NÁVRH KUCHYNE do 15 m², €630,-.

Každú spoluprácu začíname KONZULTÁCIOU-OBHLIADKOU, ktorá sa uskutoční na základe nasledujúcich podkladov:

  • klientom vyplnený FORMULÁR POŽIADAVIEK, ktorý poskytne dizajnérka vopred

  • INŠPIRÁCIE INTERIÉROV kuchýň, prípadne jedálenských kútov v kuchyniach, ktoré sa blížia predstave klienta o atmosfére, štýle, farebných tónoch navrhovanej miestnosti – Ako vybrať správne inšpirácie interiérov?


KOMPLETNÝ NÁVRH SAMOSTATNEJ KUCHYNE OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod sa uskutoční v priestore samotnom, v ateliéri alebo online, kde budeme vychádzať z hore uvedených podkladov,

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie vrátane zariaďovacích prvkov (spotrebiče, kuchynské moduly...) v mierke. 2D dispo si odsúhlasíme pred tvorbou vizualizácie a realizačného projektu,

  • REALIZAČNÝ PROJEKT *viac

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca minimálne štyri zábery hotového priestoru vrátane dvoch kôl možných úprav *viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, celkovo 60 minút – môžu byť emailové, telefonické, alebo konzultované na mieste*

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných, spolu so zoznamom dodávateľov)

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru.

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra. 

*Na základe odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne dvoch kolách, kde upravíme napríklad odtieň stien, podlahu alebo iný detail. V prípade, že klient potrebuje viac ako dve kolá úprav, každé následné kolo je honorované odmenou €50,-.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,-.


*Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.