NÁVRH KÚPEĽNE/TOALETY

SAMOSTATNÝ NÁVRH KÚPEĽNE do 10 m², €390,00. 

SAMOSTATNÝ NÁVRH TOALETY do 4 m², €250,00.

Každú spoluprácu začíname KONZULTÁCIOU-OBHLIADKOU, ktorá sa uskutoční na základe nasledujúcich podkladov:

  • klientom vyplnený FORMULÁR POŽIADAVIEK, ktorý poskytne dizajnérka vopred

KOMPLETNÝ NÁVRH SAMOSTATNEJ KÚPEĽNE/TOALETY OBSAHUJE:

  • KONZULTÁCIA na úvod v maximálnej dĺžke 45 minút, budeme vychádzať z podkladov (kótovaný pôdorys, projekt, fotografie, inšpirácie kúpeľní a toaliet),

  • PÔDORYS 2D dispozičné riešenie – miestnosti vrátane sanity a mobiliáru v mierke,

  • FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZÁCIA obsahujúca zábery hotového priestoru vrátane dvoch kôl možných úprav *viac

  • REALIZAČNÝ PROJEKT *viac

  • PORADENSTVO a konzultácie s realizátormi interiéru, celkovo 60 minút – môžu byť e-mailové, telefonické alebo konzultované na mieste *viac

  • STYLING interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných, spolu so zoznamom dodávateľov),

  • SPROSTREDKOVANIE kontaktov na spoľahlivých realizátorov a dodávateľov jednotlivých súčastí interiéru.

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie, aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní realizačného projektu klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra.

*Na základe odsúhlaseného 2D dispozičného riešenia a konzultácií vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne dvoch kolách, kde upravíme napríklad odtieň stien, podlahu alebo iný detail. V prípade, že klient potrebuje viac ako dve kolá úprav, každé následné kolo je honorované odmenou €50,-.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou €33,-.


*Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.