NÁVRH FASÁDY a exteriéru stavby

NÁVRH FASÁDY a exteriéru rodinných domov od  €350,00 pri malých jednoduchých stavbách – obsahuje výber odtieňov a všetkých materiálov, ktoré dotvárajú exteriér (fasádu) stavby. K návrhu fasády je možné pripojiť aj zonáciu parcely so stavbou (chodníky, miesta pre výsadbu, stojiská pre autá, oplotenie, zóny zelene...).


V prípade 3D fotorealistickej vizualizácie fasády rodinného domu je celková cena návrhu od €890,-

Na základe odsúhlasených materiálov a odtieňov budúcej fasády vytvorím fotorealistickú vizualizáciu a realizačný projekt, ktorý obsahuje všetky komponenty: čísla odtieňov fasády, obkladový materiál, odtiene dverí a okien, exteriérových žalúzií, odtokových systémov, exteriérovej dlažby, materiálu pre oplotenie atď..

Na základe hore uvedených podkladov nechá klient exteriér stavby zrealizovať na kľúč.

V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne troch kolách, kde zväčša upravíme odtieň fasády alebo druh obkladu.

 

V prípade, že klient potrebuje viac ako  tri kolá úprav, každé ďalšie je honorované odmenou €50,-.

 

Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované  čiastkou €66,- za každú začatú hodinu.