REALIZAČNÝ PROJEKT – nákupný zoznam pre interiér.

Návrh interiéru je zosumarizovaný do realizačného projektu, ktorý klientovi umožňuje nechať si interiér takpovediac zrealizovať na kľúč jednotlivými realizátorom (stavba, mobiliár, elektro...) alebo svojpomocne.

Realizačný projekt obsahuje:

  • podlahy, interiérové dvere, steny (čísla odtieňov), obklady, tapety ich dodávateľov,

  • svetelný plán so zoznamom svietidiel a ich umiestnením na strope, podlahe, mobiliári alebo stenách vrátane dodávateľov.

  • rozmiestnenie elektrických zásuviek v kuchyni vrátane napojenia spotrebičov. Ostatné elektroinštalácie (internet, bezpečnostné systémy, TV... ) si klient dopĺňa do projektu podľa svojej individuálnej potreby,

  • nákupný zoznam mobiliáru voľno predajného vrátane dodávateľa,

  • nákresy mobiliáru na mieru vrátane materiálov,

  • nákupný zoznam textilných a netextilných dekorácii v interiéri.

Realizačný projekt klientovi posielam spolu s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie a upravujem ho podľa požiadaviek tak, aby bol aktuálny vzhľadom na vizualizáciu a úpravy, ktoré sa realizujú v maximálne troch kolách.