top of page

KUCHYŇA–JEDÁLEŇ–OBÝVAČKA

obyvacka-s-kuchynou-bungalov-Mojs-pri-Ziline

NÁVRH INTERIÉRU DENNEJ ZÓNY

– kompletný návrh dennej zóny do 50 m², €950,- .

Spoluprácu začneme konzultáciou –obhliadkou, ktorá sa uskutoční na základe nasledujúcich podkladov:

  • klientom vyplnený formulár požiadaviek, ktorý poskytnem klientovi vopred na email

  • PDF okótovaný pôdorys, ktorý poskytne klient, alebo podklady z projektu stavby, časť "architektúra". Možnosťou je aj skica – Ako zamerať priestor?​

KOMPLETNÝ NÁVRH DENNEJ ZÓNY OBSAHUJE:

  • prvá konzultácia sa uskutoční v priestore samotnom, v ateliéri alebo online

  • 2D dispozičné riešenie v mierke vrátane všetkých prvkov, modulov kuchynskej linky vrátane všetkých spotrebičov (nábytku, riešení pre napr. vysávač, mop, či potravinový priestor...).

  • realizačný projekt s nákresmi mobiliáru, určením materiálov a všetkým potrebným k realizácii*, viac​​

  • fotorealistická vizualizácia minimálne 5 záberov  priestoru vrátane jedného kola možných úprav*, viac

  • sprostredkovanie spoľahlivých realizátorov a dodávateľov spolu s poradenstvom, a konzultáciami počas realizácie /email, telefón, alebo na mieste/​

  • styling interiéru, kompletný zoznam dekorácii (textilných, nástenných...),​ ale aj svetelný plán s dodávateľmi

kuchyna-jedalen-obyvacka_N2.jpg
kuchyna-jedalen-obyvacka_N3.jpg

*Realizačný projekt klient obdrží s prvými náhľadmi fotorealistickej vizualizácie, aby sa mohol oboznámiť s materiálmi a všetkými (aj vo vizualizácii neviditeľnými) detailmi. Po obdržaní týchto podkladov, klient uhradí dohodnutú odmenu dizajnéra - doplatok za komplexný návrh. 

*Na základe vopred odsúhlasených obrazových inšpirácií poskytnutých klientom, vytvorím fotorealistickú vizualizáciu. V prípade, že klient cíti potrebu drobných úprav, tieto sa uskutočnia v maximálne jednom kole, kde zväčša upravíme odtieň stien, podlahu alebo budeme upravovať dekorácie. V prípade, že klient má potrebu ďalších kôl úprav, každé je honorované odmenou € 50,-.


*V prípade presiahnutia 60-tich minút konzultácii s realizátormi, sa každá ďalšia začatá hodina honoruje čiastkou € 33,- za 60 minút.


* Konzultácie počas víkendov alebo dní pracovného pokoja sú honorované čiastkou € 66,- za každú začatú hodinu.

bottom of page