top of page

KONZULTÁCIA – OBHLIADKA

konzultacia-obhliadka_N1.jpg

Konzultácia (aj online) alebo obhliadka na mieste môže byť prvým krokom ku komplexnému návrhu interiéru s podrobným realizačným projektom a fotorealistickou vizualizáciou.

 

V tom prípade nie je účtovaná ako samostatná služba, ale je zahrnutá v odmene za nasledujúce služby.

Pred stretnutím sú potrebné tieto podklady:

  • klientom vyplnený formulár požiadaviek, ktorý poskytnem vopred

  • PDF okótovaný pôdorys, ktorý poskytne klient, alebo podklady z projektu stavby, časť "architektúra". Možnosťou je aj skica – Ako zamerať priestor?

​Konzultácia je vhodná aj pre klienta, ktorý hľadá originálny a kreatívny pohľad na svoj interiér. Chce získať viac riešení  pre priestor alebo skrátka potrebuje nezávislý, profesionálny názor na interiér, z ktorého zariadením tápa.

​Cena za nezáväzné poradenstvo v trvaní maximálne 120 minút je €100,- plus cestovné náklady €0,75/km cestovného tam aj späť (Višňové pri Žiline) – tieto v cene návrhov interiéru zahrnuté nie sú a nahrádzajú sa.


*V prípade, že má klient záujem o ďalšie konzultácie nad rámec hore uvedeného, ktoré sú poskytnuté telefonicky alebo e-mailom, je služba honorovaná hodinovou tarifou € 50,-.

konzultacia-obhliadka.jpg
bottom of page